Eğitim Uzmanlığı Sertifika Programı

 

Eğitimin Hedefleri:sertifika

Eğitim ve Gelişim misyonu ve hedeflerini oluşturabilmek
Eğitim departmanı kuruluş sürecini öğrenip yönetebilmek
Eğitim ihtiyaç analizi sürecini öğrenmek
Yıllık eğitim planı ve bütçesini oluşturabilmek
X-mind programı ile eğitim yıllık planı tasarlayabilmek
İç Eğitmen seçim sürecini dizayn etmeyi öğrenmek
Eğitim departmanı ve İşe alım ilişkisi kurulması
Eğitim departmanı ile Kariyer ilişkisi kurulması
Eğitim Etkinlik ve Performans Değerlendirme Sürecini öğrenmek
Eğitim ve Sunum tekniklerini öğrenmek
Sunum hazırlama tekniklerini öğrenip uygulamak
Farklı katılımcı profillerini eğitim ortamında yönetmeyi öğrenmek
Eğitimleri canlandırmanın yollarını öğrenmek (eğitsel oyunlar, vaka uygulamaları, role play’ler)
Eğitimin etkinliğini arttırma yollarını öğrenmek (eğitim grafik düzenleyicileri, eğitim memory card’ları, sosyal öğrenme modelleri)
Eğitmenlik sürecinde performansı arttırmak için iç eğitmenlere koçluk desteği vermek (eğitmen koçluğu ve swot analizleri)

Kullanılacak Materyal: Eğitsel Oyunlar Kitabı, eğitim grafik düzenleyicileri, eğitim memory card’ları, eğitmen swot analizi formu.

Eğitim Yöntemi: Eğitimde konular; ders anlatımı, örnekler, uygulamalar, oyunlar, role play’ler, vaka çalışmaları ile işlenecektir.

Uygulama: Katılımcılara eğitim ihtiyaç analizi anketi, yıllık eğitim planı ve bütçesi hazırlama, eğitim değerlendirme formu ve iç eğitmen seçim süreci dizaynı uygulamalı olarak aktarılacak, her katılımcının bireysel olarak form hazırlaması sağlanacaktır.
Katılımcılara eğitim ve sunum hazırlama ile ilgili teorik bilgiler verildikten sonra her eğitmen adayının farklı katılımcı profillerini yönetmeyi öğrenerek bireysel sunum yapmaları sağlanacaktır. Her katılımcıya yaptığı sunum CD olarak sunumun değerlendirildiği Swot analizle birlikte verilecektir. Eğitim etkinliğini arttırmak için eğitsel oyun, vaka ve role play uygulamalarını deneyimleyerek öğrenme ve uygulama fırsatı bulan katılımcılar, eğitim grafik düzenleyicileri ve memory card kullanımını da öğrenecekler.

İçerik:

Eğitimin Önemi
Eğitimin Amaçları
Eğitimin İlkeleri
Yetişkin Eğitiminin Temel Kuralları
Örgütlerin Eğitimden Bekledikleri Yararlar
Eğitim Gereksinmelerinin Belirlenmesi (Eğitim İhtiyaç Analizi)
Eğitim Planlaması
Eğitim Bütçesinin Hazırlanması
Eğitim Planının Uygulamaya Konması
Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Eğitim ve Sunum Teknikleri
Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Sunum Hazırlama Yöntemleri
PowerPoint’i Etkin Kullanmak
Eğitim İçin En Uygun Kaynakları Bulmak
Eğitmenin Davranış Stilleri
Temel Sunum Psikolojisine Hakim Olmak
Farklı Katılımcı Profillerini Eğitim Ortamında Yönetme Taktikler
Katılımcıları Yöneltmek
Eğitimleri Canlandırmak
1-Eğitimleri Canlandırmak
2-Eğitsel Vakalar
3-Role Play’ler
Eğitim etkinliğini arttırma yolları
1- Eğitim Grafik Düzenleyicileri
2- Memory Card Kullanımı
3- Sosyal Öğrenme Modelleri
Eğitmen Performansını Değerlendirmek ve Arttırma

Süre: Eğitim Süresi Kurumsal Eğitimlerde 7 gündür. (İlk 2 gün sunum teknikleri, 1 gün eğitim etkinliğini arttırma yolları, 1 gün eğitmen koçluğu, 1 gün eğitim departmanı kurulması, 2 gün eğitilenlerin farklı katılımcı profillerini yönetmeyi öğrenerek yapacakları sunumlar)…Genel Katılıma Açık eğitimlerde; katılımcı sayısına göre değişmektedir.

birustmenu1