Eğitim Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Hedefleri:sertifika

Eğitim ve Gelişim misyonu ve hedeflerini oluşturabilmek
Eğitim departmanı kuruluş sürecini öğrenip yönetebilmek
Eğitim ihtiyaç analizi sürecini öğrenmek
Yıllık eğitim planı ve bütçesini oluşturabilmek
X-mind programı ile eğitim yıllık planı tasarlayabilmek
İç Eğitmen seçim sürecini dizayn etmeyi öğrenmek
Eğitim departmanı ve İşe alım ilişkisi kurulması
Eğitim departmanı ile Kariyer ilişkisi kurulması
Eğitim Etkinlik  Sürecini Öğrenmek
Eğitim Performans Değerlendirme Sürecini Öğrenmek
Farklı katılımcı profillerini eğitim ortamında yönetmeyi öğrenmek

Kullanılacak Materyal: Eğitsel Oyunlar Kitabı, eğitim grafik düzenleyicileri, eğitim memory card’ları, eğitmen swot analizi formu.

Eğitim Yöntemi: Eğitimde konular; ders anlatımı, örnekler, uygulamalar, oyunlar, role play’ler, vaka çalışmaları ile işlenecektir.

Uygulama: Katılımcılara eğitim ihtiyaç analizi anketi, yıllık eğitim planı ve bütçesi hazırlama, eğitim değerlendirme formu ve iç eğitmen seçim süreci dizaynı uygulamalı olarak aktarılacak, her katılımcının bireysel olarak form hazırlaması sağlanacaktır.
Eğitim etkinliğini arttırmak için eğitsel oyun, vaka ve role play uygulamalarını deneyimleyerek öğrenme ve uygulama fırsatı bulan katılımcılar, eğitim grafik düzenleyicileri ve memory card kullanımını da öğrenecekler.

İçerik:

Eğitimin Önemi
Eğitimin Amaçları
Eğitimin İlkeleri
Yetişkin Eğitiminin Temel Kuralları
Örgütlerin Eğitimden Bekledikleri Yararlar
Eğitim Gereksinmelerinin Belirlenmesi (Eğitim İhtiyaç Analizi)
Eğitim Planlaması
Eğitim Bütçesinin Hazırlanması
Eğitim Planının Uygulamaya Konması
Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
PowerPoint’i Etkin Kullanmak
Eğitim İçin En Uygun Kaynakları Bulmak
Eğitmenin Davranış Stilleri
Temel Sunum Psikolojisine Hakim Olmak
Farklı Katılımcı Profillerini Eğitim Ortamında Yönetme Taktikler
Katılımcıları Yöneltmek
Eğitimleri Canlandırmak
1-Eğitimleri Canlandırmak
2-Eğitsel Vakalar
3-Role Play’ler
Eğitim etkinliğini arttırma yolları
1- Eğitim Grafik Düzenleyicileri
2- Memory Card Kullanımı
3- Sosyal Öğrenme Modelleri
Eğitmen Performansını Değerlendirmek ve Arttırma

Süre: Eğitim Süresi Toplam 4 gündür.

birustmenu1