browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Eğitim Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Hedefleri:

 • Eğitim ve Gelişim misyonu ve hedeflerini oluşturabilmek
 • Eğitim departmanı kuruluş sürecini öğrenip yönetebilmek
 • Eğitim ihtiyaç analizi sürecini öğrenmek
 • Yıllık eğitim planı ve bütçesini oluşturabilmek
 • X-mind programı ile eğitim yıllık planı tasarlayabilmek
 • İç Eğitmen seçim sürecini dizayn etmeyi öğrenmek
 • Eğitim departmanı ve İşe alım ilişkisi kurulması
 • Eğitim departmanı ile Kariyer ilişkisi kurulması
 • Eğitim Etkinlik ve Performans Değerlendirme Sürecini öğrenmek
 • Eğitim ve Sunum tekniklerini öğrenmek
 • Sunum hazırlama tekniklerini öğrenip uygulamak
 • Farklı katılımcı profillerini eğitim ortamında yönetmeyi öğrenmek
 • Eğitimleri canlandırmanın yollarını öğrenmek (eğitsel oyunlar, vaka uygulamaları, role play’ler)
 • Eğitimin etkinliğini arttırma yollarını öğrenmek (eğitim grafik düzenleyicileri, eğitim memory card’ları, sosyal öğrenme modelleri)
 • Eğitmenlik sürecinde performansı arttırmak için iç eğitmenlere koçluk desteği vermek (eğitmen koçluğu ve swot analizleri)

Kullanılacak Materyal: Eğitsel Oyunlar Kitabı, eğitim grafik düzenleyicileri, eğitim memory card’ları, eğitmen swot analizi formu.

Eğitim Yöntemi: Eğitimde konular; ders anlatımı, örnekler, uygulamalar, oyunlar, role play’ler, vaka çalışmaları ile işlenecektir.

Uygulama: Katılımcılara eğitim ihtiyaç analizi anketi, yıllık eğitim planı ve bütçesi hazırlama, eğitim değerlendirme formu ve iç eğitmen seçim süreci dizaynı uygulamalı olarak aktarılacak, her katılımcının bireysel olarak form hazırlaması sağlanacaktır.

Katılımcılara eğitim ve sunum hazırlama ile ilgili teorik bilgiler verildikten sonra her eğitmen adayının farklı katılımcı profillerini yönetmeyi öğrenerek bireysel sunum yapmaları sağlanacaktır. Her katılımcıya yaptığı sunum CD olarak sunumun değerlendirildiği Swot analizle birlikte verilecektir. Eğitim etkinliğini arttırmak için eğitsel oyun, vaka ve role play uygulamalarını deneyimleyerek öğrenme ve uygulama fırsatı bulan katılımcılar, eğitim grafik düzenleyicileri ve memory card kullanımını da öğrenecekler.

İçerik:
1. Eğitim
2. Eğitimin Önemi
3. Eğitimin Amaçları
4. Eğitimin İlkeleri
5. Yetişkin Eğitiminin Temel Kuralları
6. Örgütlerin Eğitimden Bekledikleri Yararlar
7. Eğitim Gereksinmelerinin Belirlenmesi (Eğitim İhtiyaç Analizi)
8. Eğitim Planlaması
9. Eğitim Bütçesinin Hazırlanması
10. Eğitim Planının Uygulamaya Konması
11. Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
12. Eğitim ve Sunum Teknikleri
13. Sunum Hazırlama Yöntemleri
14. PowerPoint’i Etkin Kullanmak
15. Eğitim İçin En Uygun Kaynakları Bulmak
16. Eğitmenin Davranış Stilleri
17. Temel Sunum Psikolojisine Hakim Olmak
18. Farklı Katılımcı Profillerini Eğitim Ortamında Yönetme Taktikler
19. Katılımcıları Yöneltmek
20. Eğitimleri Canlandırmak
20.1 Eğitsel Oyunlar
20.2 Eğitsel Vakalar
20.3 Role Play’ler
21. Eğitim etkinliğini arttırma yolları
21.1 Eğitim Grafik Düzenleyicileri
21.2 Memory Card Kullanımı
21.3 Sosyal Öğrenme Modelleri
22. Eğitmen Performansını Değerlendirmek ve Arttırma

Süre: 7 gün (İlk 2 gün sunum teknikleri, 1 gün eğitim etkinliğini arttırma yolları, 1 gün eğitmen koçluğu, 1 gün eğitim departmanı kurulması, 2 gün eğitilenlerin farklı katılımcı profillerini yönetmeyi öğrenerek yapacakları sunumlar)